زبان های برنامه نویسیساختارهای زبانی دستور مداری دررایانه هاهستند که به وسیلهٔ آن ها می توان یکالگوریتمرا به وسیلهٔ ساختارهای دستوری متفاوت برای اجرای رایانه توصیف کرد و با این روش امکان نوشتن برنامه جهت تولیدنرم افزارهایجدید به وجود می آید. معمولاً هر زبان برنامه نویسی دارای یک محیط نرم افزاری برای وارد کردن متن برنامه، اجرا،همگردانیو رفع اشکال آن هستند.

زبان های برنامه نویسیساختارهای زبانی دستور مداری دررایانه هاهستند که به وسیلهٔ آن ها می توان یکالگوریتمرا به وسیلهٔ ساختارهای دستوری متفاوت برای اجرای رایانه توصیف کرد و با این روش امکان نوشتن برنامه جهت تولیدنرم افزارهایجدید به وجود می آید. معمولاً هر زبان برنامه نویسی دارای یک محیط نرم افزاری برای وارد کردن متن برنامه، اجرا،همگردانیو رفع اشکال آن هستند. عموماً زبان هایبرنامه نویسیرا به پنج نسل تقسیم می کنند:

  • نسل اولزبان ماشیناست همان زبان صفرو یک
  • نسل دوم زبان هایی مانند اسمبلی و مشتق آن است که قابل فهم تر برای انسان می باشد
  • نسل سوم زبان هایی مانند کوبول و پی ال وان و. است که دستورهای قابل فهم تر برای انسان و نیاز به کامپایلرها
  • نسل چهارم مثل زبان های اوراکل وفاکس پروو اس کیو ال ها است و این نسل چیزی نزدیک به محاوره های انسانی است.
  • نسل پنج زبان هایی مانند prolog , ops5،ویژوال بیسیک- تمرکز برحل مسئلهو استفاده از الگوریتم های نوشته شده توسط برنامه نویس

یک زبان برنامه نویسی یکزبان مصنوعی انگلیسیاست که برای بیان محاسباتی که توسط یک ماشین (مخصوصا رایانه) قابل انجام است، طراحی شده است.زبان های برنامه نویسی برای ایجاد برنامه هایی به کار می روند که رفتار یک ماشین را مشخص می کنند، الگوریتم دقیق را بیان می کنند، یا روشی برای ارتباط انسانند. بسیاری از زبان های برنامه نویسی تعدادی قالب از ویژگی های نوشته شده دستوری(syntax) و معناشناسی (semantics) دارند، چرا که رایانه ها دستورهای دقیقاً مشخص نیاز دارند. برخی توسط سند خصوصیات (specification document) تعیین شده اند. (برای مثال یک استاندارد ISO)، در حالی که برخی دیگر دارای پیاده سازی غالبی می باشند. (مانند Perl) اولین زبان برنامه نویسی به قبل از اختراع رایانه بازمی گردد، و برای هدایت رفتار ماشین هایی مانند دستگاه های نساجی اتوماتیک و نوازنده های پیانو به کار می رفت. هزاران زبان برنامه نویسی خلق شده اند، بیشتر در زمینهٔ رایانه، زمینه ای که هر ساله بسیاری دیگر ایجاد می شوند.

آشنایی با زبان های برنامه نویسی

قدرتمند ترین چیپست های موبایل در سال ۲۰۱۹

معرفی زبان برنامه نویسی پایتون

زبان ,برنامه ,های ,نویسی ,یک ,نسل ,برنامه نویسی ,زبان های ,های برنامه ,زبان برنامه ,هایی مانند ,زبان برنامه نویسی ,برای اجرای رایانه ,اجرای رایانه توصیف ,امکان نوشتن برنامه

مشخصات

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

robomega 16267804 16713208 16208834 16677469 polyurrubbe 16208834 16781453 16740643 16498841